انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی کرمان در تـــاریخ 15/11/1382 به شماره 133 در اداره کل کار و اموراجتماعی استان کرمان به ثبت رسیده است . این انجمن برای رفع مشکلات عدیده کارفرمایان تشکیل گردیده است و تاکنون تعداد 617 نفر از کارفرمایان شرکتهای خدماتی عضو این انجمن گردیده اند. اولین هیات مدیره انجمن در سال1383 گردیده که اعضاء هیات مدیره عبارتند از :

  • آقای ناصر ناصری بسمت رئیس هیات مدیره
  • آقای اصغر شهیدی زندی بسمت نایب رئیس
  • آقای مهدی کرباسی بسمت دبیر انجمن
  • آقای کامران صنعتی بسمت خزانه دار
  • آقای بهمن کیان کرمانی بسمت منشی هیات مدیره

برخی از فعالیت های این انجمن عبارتند از:

  • تهیه و تنظیم آنالیز حقوق و دستمزد گروهای مختلف شغلی
  • مشاوره و راهنمایی اعضاء شرکت در مناقصات
  • تهیه و در دسترس قراردادن لیست مشاورین طرح طبقه بندی کل کشور
  • تنظیم و تحویل اطلاعات اعضاء جهت رتبه بندی
نام و نام خانوادگی سمتتاریخ شروع عضویتتاریخ پایان عضویت
كامران صنعتيرئيس هيئت مديره 92/10/26
محمد حسين صفارزادهنائب رئيس 92/10/26
اصغر شهيدي زنديخزانه دار 92/10/26
ناصرناصريدبير و عضو اصلي 92/10/26
اعظم ابراهيمي عضو اصلي 92/10/26
حسين اسلاميمنشي92/10/26
حسين خواجه سليميعضو اصلي92/10/26
علیرضا صادقیبازرس اصلی
سید ابوتراب منصوریبازرس اصلی